PS Zdravotnictví

PS Zdravotnictví

Květen 2023

Korespondeční projednání finální verze Regionálního akčního plánu KHK včetně přílohy za aktivitu Zdravotnická záchranná služba (verze květen 2023).

Květen 2022

Korespondeční projednání průběžné pracovní verze Regionálního akčního plánu KHK včetně přílohy za aktivitu ZZS (verze květen 2022).

Listopad 2021

Korespondeční projednání průběžné pracovní verze Regionálního akčního plánu KHK včetně přílohy za aktivitu ZZS (verze listopad 2021).

Červen 2021

Korespondeční projednání průběžné pracovní verze Regionálního akčního plánu KHK včetně přílohy za aktivitu ZZS (verze červen 2021).

Únor 2019

Společné jednání pracovních skupin „Sociální oblast“ + „Zdraví a bezpečnost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo ve čtvrtek 7. února 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Hlavními body jednání byly:
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze
Podklady ke stažení:

PDF Pozvánka PS_RSK_SO-Zdraví_7_2_2019 (277 kB)

PDF PS_RSK_SO_Zdraví_7_2_2019 (2 MB)

Listopad 2018

Společné jednání pracovních skupin „Sociální oblast + Zdraví a bezpečnost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo v pátek 2. listopadu 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Hlavními body jednání byly:
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
Podklady ke stažení:

PDF PS_RSK_Sociální_oblast_Zdraví_bezpečnost_CIRI_2_11_2018 (4 MB)

Leden 2017

 • Jednání pracovní skupiny Zdravotnictví při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo 11. ledna 2017 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
Hlavními tématy byly:
 • Aktuální informace z oblasti zdravotnictví v KHK
 • Mapování absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví 
 • Aktuální informace RSK Královéhradeckého kraje
 • Stav čerpání dotací v oblasti zdravotnictví v kraji  
 • Dotační možnosti, koncepce a projekty
Dokumenty ke stažení

PDF RSK_PS_Zdravotnictvi_prezentace_01_11_2017 (3 MB)

PDF RSK_PS_Zdravotnictvi_zapis_11_01_2017 (1 MB)

Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.

Sdílejte na sociálních sítích