PS Zdravotnictví

PS Zdravotnictví

Únor 2019

Společné jednání pracovních skupin „Sociální oblast“ + „Zdraví a bezpečnost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo ve čtvrtek 7. února 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Hlavními body jednání byly:
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze
Podklady ke stažení:

PDF Pozvánka PS_RSK_SO-Zdraví_7_2_2019 (277 kB)

PDF PS_RSK_SO_Zdraví_7_2_2019 (2 MB)

Listopad 2018

Společné jednání pracovních skupin „Sociální oblast + Zdraví a bezpečnost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo v pátek 2. listopadu 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Hlavními body jednání byly:
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
Podklady ke stažení:

PDF PS_RSK_Sociální_oblast_Zdraví_bezpečnost_CIRI_2_11_2018 (4 MB)

Leden 2017

 • Jednání pracovní skupiny Zdravotnictví při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo 11. ledna 2017 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
Hlavními tématy byly:
 • Aktuální informace z oblasti zdravotnictví v KHK
 • Mapování absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví 
 • Aktuální informace RSK Královéhradeckého kraje
 • Stav čerpání dotací v oblasti zdravotnictví v kraji  
 • Dotační možnosti, koncepce a projekty
Dokumenty ke stažení

PDF RSK_PS_Zdravotnictvi_prezentace_01_11_2017 (3 MB)

PDF RSK_PS_Zdravotnictvi_zapis_11_01_2017 (1 MB)

Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.

Sdílejte na sociálních sítích