PS Kultura

PS Kultura

Listopad 2021

Jednání pracovní skupiny „Kultura“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo v 29. listopadu 2021 online formou.

Hlavními body jednání byly:
  • Proces implementace Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví KHK 2022–2030
  • Představení aktérů implementace a role pracovní skupiny, přehled oblastí a cílů, plán aktivit na rok 2022

Únor 2019

Jednání pracovní skupiny „Kultura“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo v 6. února 2019 v Hradci Králové v konferenčních prostorách Galerie moderního umění v HK.

Hlavními body jednání byly:
  • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
  • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
  • Návrh cílů a opatření
  • Připravovaná krajská strategie Kultura
  • Chytrý region
  • Diskuze
Podklady ke stažení:

PDF PS_Kultura_6_2_2019 (2 MB)

Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.

Sdílejte na sociálních sítích