Platforma RSK

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) byla založena v roce 2014 jako první v ČR a její zasedání se řídí statutem a jednacím řádem. RSK nemá právní subjektivitu, a proto nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje.

Cílem RSK je podpora absorpční kapacity regionu a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů dle potřeb regionálních aktérů založené na principu partnerství a spolupráce v území.

Co dělá RSK KHK:

  • mapuje potřeby území a sleduje absorpční kapacitu kraje
  • spolupracuje s významnými regionálními aktéry a partnery
  • identifikuje podněty na poskytovatele dotací a další resorty
  • informuje o aktuálním dění v oblasti regionální a dotační politiky

Základní dokumenty RSK KHK:

Výroční zprávy RSK KHK:

Sekretariát RSK KHK a jeho financování

Sekretariátem RSK KHK je regionální rozvojová a investiční agentura Centrum investic, rozvoje a inovací, která zajišťuje chod RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce včetně odborných aktivit.

Činnost RSK KHK je financována z Operačního programu Technická pomoc (OP TP).

Adresa a kontakt:

  • Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, Hradec Králové 500 03
  • Email: rsk@cirihk.cz
  • Telefon: 495 817 814, 775 553 933

Projekty:

Sdílejte na sociálních sítích