Zasedání RSK

Zasedání RSK KHK se konají minimálně dvakrát ročně a jsou neveřejná. V případě potřeby lze členy RSK svolat častěji, např. v návaznosti na závěry zasedání NSK. Jednání RSK KHK se řídí jednacím řádem.

Zasedání se účastní všichni členové RSK (nebo jejich náhradníci), stálí hosté dle Statutu, pracovníci sekretariátu RSK a přizvaní hosté (odborníci řešené problematiky).

Na jednáních se probírají podněty a závěry jednání NSK, dohodnutá doporučení pracovních skupin RSK a další podněty z regionu. RSK přijímá usnesení/stanoviska na základě hlasování dle jednacího řádu. Přijatá stanoviska jsou přenášena na úroveň NSK prostřednictví delegovaného zástupce RSK.

Ze zasedání RSK pořizuje sekretariát zápis, který je veřejný.

Přehled jednotlivých jednání RSK KHK:

Sdílejte na sociálních sítích