PS Cestovní ruch

PS Cestovní ruch

Říjen 2023

Jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ při Regionální stálé konferenci KHK proběhlo 25. října 2023 v Hradci Králové v Galerii moderního umění.

Hlavními body jednání byly:

 • Akční plán Strategie cestovního ruchu KHK 2024-2025
 • Pasportizace potenciálu cestovního ruchu - pilotní projekt 
 • Aktuální informace z platformy RSK KHK

 

Leden 2019

Na začátku roku 2019 vznikla nová pracovní skupina Kultura. Na ni se tak přesunulo příslušné tematické těžiště. 

Jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo v úterý 15. ledna 2019 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Hlavními body jednání byly:

 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze

Podklady ke stažení:

PDF Prezentace PS CR 15-1-2019 (1 MB)

Listopad 2018

Jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo ve středu 14. listopadu 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Hlavními body jednání byly:

 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze

Podklady ke stažení:

PDF PS_RSK_Cestovní_ruch _CIRI_14_11_2018 (3 MB)

Březen 2017

Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 7. března 2017 v Hradci Králové.

Hlavními tématy byly:

 • Aktuální informace RSK KHK
 • Hodnocení projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v KHK – soulad s regionálními strategiemi
 • Venkovská turistika a agroturistika
 • Představení MICE (meetings, incentives, konference, events)
 • Aktuální dotační možnosti v programech evropské územní spolupráce
 • Informace z MMR
 • Dotační tituly KHK
 • Marketingové aktivity úseku Cestovní ruch v 1. pol. 2017
 • Různé a závěry

Prezentace a písemný záznam z jednání ke stažení:

PDF Činnost_HKRCB_3-2017 (1 MB)

PDF CIRI_PS_RSK_Cestovní_ruch_7_3_2017 (5 MB)

PDF Dotační_příležitosti_v_programech_EÚS_3-2017 (2 MB)

PDF Dotační_tituly_KHK-CR_2017 (387 kB)

PDF Marketingové_aktivity_v_CR_KHK_1-pololetí_2017 (4 MB)

PDF Záznam PS Cestovní ruch 9_3_2017 (449 kB)

Sdílejte na sociálních sítích