Pracovní skupiny RSK

Regionální stálá konference zřizuje jako své poradní orgány odborné pracovní skupiny (PS), jejíž členy jsou významní zástupci z řad samosprávných celků, podnikatelských subjektů a krajských či neziskových organizací.

V současnosti má RSK KHK 14 pracovních skupin:

 

Některé pracovní skupiny jsou provázány s regionálními platformami: 

Sdílejte na sociálních sítích