Regionální akční plán

Regionální akční plán (RAP) je v období 2021–2027 národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech.

RAP řeší vybraná plošná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu v celé ČR (klíčoví územní partneři, řídicí orgány). V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče.

Regionální akční plán zpracovává sekretariát RSK a schvaluje RSK.

Důvody realizace RAP v období EU 21+:

  • RAP se podílí na naplňování intervencí EU s územní dimenzí (konkrétně přes Integrovaný regionální operační program).
  • RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů SRR 21+.
  • RAP přispěje ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergii na území kraje.
  • RAP a platforma RSK deklarují reálné partnerství a zapojení územních partnerů do realizace regionální politiky EU.
  • Realizací RAP dojde k zefektivnění čerpání fondů EU pro rozvoj území kraje.

 

V současnosti probíhá příprava i realizace níže uvedených aktivit RAP KHK pro období 2021+, které budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Sdílejte na sociálních sítích