PS Města a obce

PS Města a obce

Září 2022

Společné jednání PS Obce a města (ORP) + PS Venkov (MAS) se zástupci DSO a vybranými zástupci RSK KHK v rámci setkání Regionální platformy (6. 9. 2022).

Únor 2019

Společné jednání pracovních skupin „Obce a města + Venkov“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo v pátek 15. února 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Hlavními body jednání byly:

 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze

Podklady ke stažení:

PDF Pozvánka_PS_RSK_Obce_města_Venkov_15_2_2019 (175 kB)

PDF PS_RSK_Obce_města_Venkov_15_2_2019 (4 MB)

Listopad 2018

Společné jednání pracovních skupin „Obce a města + Venkov“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo v pondělí 19. listopadu 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové v EA Hotelu Tereziánský dvůr.

Hlavními body jednání byly:

 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze

Podklady ke stažení:

PDF PS_RSK_Obce_města_Venkov_CIRI_19_11_2018 (10 MB)

Září 2017

Společné jednání pracovních skupin „Obce + města “ a „Venkov“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v pondělí 18. září 2017 od 13:00 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.

Hlavními body jednání byly:
 • Informace z regionální i národní úrovně v oblasti regionálního rozvoje
 • Aktuality Regionální stálé konference KHK – výstupy a doporučení
 • Výsledky mapování zájmu obcí o chytrá řešení a další kroky
 • Program obnovy venkova a dotace KHK na roky 2018+
 • Regionální analýzy, průzkumy a mapování
 • Integrované nástroje ITI a CLLD (MAS)
 • Další, diskuze a závěr
Dokumenty z jednání:

PDF Pozvánka_PS_RSK_Obce_města_venkov_18_9_2017 (345 kB)

PDF RSK PS Obce a města + Venkov 18_9_2017_CIRI (11 MB)

PDF RSK PS Obce a města + Venkov 18_9_2017_ITI HK-Pce (566 kB)

PDF RSK PS Obce a města + Venkov 18_9_2017_Program obnovy venkova 2018 (732 kB)

PDF RSK PS Obce a města + Venkov 18_9_2017_Služby CI - KIP (2 MB)

PDF RSK PS Obce a města + Venkov 18_9_2017_Záznam (418 kB)

Duben 2017

Společné jednání pracovních skupin Obce a Města + Venkov při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v pondělí 3. dubna 2017 od 13:00 v Hradci Králové. Jednání navazovalo na setkání Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje.

Hlavními body jednání byly:
 • Aktuální informace z regionální i národní úrovně
 • Výstupy tematických pracovních skupin
 • Absorpční kapacita regionu, bílá místa
 • Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro obce
 • Monitoring čerpání dotací, bariéry
 • Podněty na poskytovatele dotací
 • Integrované nástroje ITI a CLLD (MAS)
 • Akční plány vzdělávání - KAP a MAP
 • A další
Dokumenty z jednání:

PDF PS_RSK_Obce_města_a_Venkov_CIRI_3_4_2017 (12 MB)

PDF PS_RSK_Obce_města_a_Venkov_ITI HK-Pce_3_4_2017 (765 kB)

PDF PS_RSK_Obce_města_a_Venkov_Pozvánka_3_4_2017 (346 kB)

PDF PS_RSK_Obce_města_a_Venkov_Projekt Obědy do škol (287 kB)

PDF Záznam_PS_RSK_Obce_města_a_Venkov_3_4_2017 (370 kB)

Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.

Sdílejte na sociálních sítích