PS Vzdělávání

PS Vzdělávání 10. 5. 2024

Korespondeční projednání aktualizované verze Regionálního akčního plánu KHK 2021–2027 za Střední školství + poradny a speciální školy (verze květen 2024).

Dokumenty ke stažení:

 

PS Vzdělávání 23. 4. 2024

Korespondeční projednání Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona (verze duben 2024) vč. návrhu kritérií pro výběr projektů do RAP KHK.

Dokumenty ke stažení:

 

PS Vzdělávání 7. 6. 2023

Korespondeční projednání a schválení Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje III (červen 2023)

Dokumenty ke stažení:


PS Vzdělávání 25. 5. 2023

Korespondeční projednání a schválení příloh Krajského akčního plánu KHK „Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol“ a „Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona“ (verze květen 2023). 

Dokumenty ke stažení:


Korespondeční projednání Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje 2021–2027 za aktivitu Střední školství včetně přílohy (verze květen 2023). 

Dokumenty ke stažení:

 

Dokumenty z jednání PS dne 9. 12. 2022:


Dokumenty z jednání PS dne 2. 6. 2022:

 

Dokumenty z jednání PS dne 26. 11. 2021:

 

Dokumenty z jednání PS dne 24. 6. 2021:


Listopad 2019

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 12:00 v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.905 Karla Poláčka. 

Hlavní body jednání:
 • Projednání dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK II
 • Projednání aktualizace Souhrnného rámc pro investice do infrastruktury
 • Představení projektového záměru I-KAP II
 • Další, diskuze a závěr

Dokumenty ke stažení: 

PDF ikapII (172 kB)
PDF KAP KHK II _PSV_7_11_2019 (792 kB)
PDF Rámec pro investice do infrastruktury (aktualizace) (259 kB)
PDF Zápis z jednání PSV_2019-11-07 (116 kB)

Duben 2019

Společné jednání pracovních skupin Vzdělávání a Zaměstnanost při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie zaměstnanosti se uskutečnilo v úterý 9. dubna 2019 od 9:00 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. 

Hlavní body jednání: 
 • Informace a aktuality k procestu tvorby strategie
 • Návrhová část Strategie zaměstnanosti 2021+
 • Diskuze

Dokumenty ke stažení:

PDF PS_ZAM_VZD_09_04_2019_PODKLAD (893 kB)
PDF PS_ZAM_VZD_09_04_2019_PREZENTACE (2 MB)

Leden 2019

Společné jednání pracovních skupin Vzdělání, Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a inovace při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ a Strategie zaměstnanosti se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2019 od 9:00 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. 

Hlavní body jednání:
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK - vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření - pracovní účast
 • Diskuze

Dokumenty ke stažení:

PDF Pracovní podklad pro jednání_29012019 (218 kB)
PDF prezentace PS 29012019 (2 MB)
PDF SRKHK Priority a cíle (272 kB)
PDF Základní podklad pro jednání_29012019 (369 kB)

Prosinec 2018

Společné jednání pracovních skupin Vzdělávání a Zaměstnanost při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie zaměstnanosti se uskutečnilo v pondělí 10. prosince 2018 od 10:00 na Úřadu práce ČR v Hradci Králové.

Hlavní body jednání: 
 • Informace a aktuality k procestu tvorby strategie
 • Návrh vize, globálních cílů a proritních oblastí - pracovní část
 • Diskuze

Dokumenty ke stažení: 

PDF Podklad_10122018 (199 kB)
PDF PS_Zam a VZD_10_12_2018_prezentace (924 kB)

Listopad 2018

Společné jednání pracovních skupin Vzdělávání a Zaměstnanost při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo ve čtvrtek 15. listopadu 2018 9:00 v Hradci Králové v EA Hotelu Terezinánský dvůr.

Hlavní body jednání: 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
Dokumenty ke stažení: 

PDF PS_RSK_Zaměstnanost_Vzdělávání_CIRI_15_11_2018 (4 MB)

Říjen 2018

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 2. října 2018 od 15:30 v Hradci Králové, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338.

Hlavní body jednání: 
 • Rámec pro investice do infrastruktury KAP pro oblast speciálního školství
 • Aktuální informace k realizaci projektu KAP a projektu I-KAP
 • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK, platforma MAP
 • Další, diskuze, závěr

Podrobnější informace k projektu KAP KHK naleznete zde

Dokumenty ke stažení: 

PDF Rámec_KAP_2_10_2018 (784 kB)
PDF Tvorba školních akčních plánů_2_10_2018 (295 kB)
PDF Vzdělávání ve Finsku (5 MB)
PDF Záznam jednání PS Vzdělávání_2_10_2018 (461 kB)

Září 2017

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckéhokraje se uskutečnilo ve středu 20. září 2017 od 8:00 v Hradci Králové, Krajský úřád Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, sál zastupitelstv a N2.906.

Hlavní body jednání: 
 • Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury KAP rozvoje vzdělávání KHK
 • Aktuální informace k realizaci projektu KAP a přípravě projektu I-KAP
 • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK, platforma MAP
 • Podpora vzdělávání v rámci integrovanách nástrojů ITI a CLLD
 • Další, diskuze, závěr

Dokumenty ke stažení:

PDF Krajský akční plán vzdělávání KHK (709 kB)
PDF PS Vzdělávání_CIRI_20_09_2017 (478 kB)
PDF PS Vzdělávání_ITI HK-Pce (587 kB)
PDF PS_Vzdělávání_Záznam_20_09_2017 (389 kB)
PDF Školní akční plány a plány aktivit (1 MB)
XLSX Souhrnný Rámec pro podporu investic - aktualizace 2017-07 (26 kB)
PDF Strategie CLLD v KHK (1 MB)

Leden 2017

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 24. ledna 2017 od 13 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad KHK, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906. Hlavním bodem jednání bylo projednání aktualizovaného Rámce pro investice do infrastruktury Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP).

Dokumenty ke stažení: 

XLSX Aktualizace souhrnný Rámec pro investice do infrastruktury KAP KHK (24 kB)
DOCX Důvodová_zpráva-aktualizace_rámec_KAP_01_2017 (22 kB)
ZIP Předložené záměry (215 kB)
PDF Projektové záměry_24_01_2017 (519 kB)
PDF Rámec pro investice do infrastruktury_24_01_2017 (501 kB)
XLSX Záměry_předložené_k_aktualizaci_Rámce (13 kB)
PDF Zápis_PS_Vzdělávání_24_01_2017 (383 kB)

Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.

Sdílejte na sociálních sítích