PS Sociální oblast

PS Sociální oblast

Únor 2019

Společné jednání pracovních skupin „Sociální oblast“ + „Zdraví a bezpečnost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo ve čtvrtek 7. února 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Hlavními body jednání byly:
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze
Podklady ke stažení:

PDF Pozvánka PS_RSK_SO-Zdraví_7_2_2019 (277 kB)

PDF PS_RSK_SO_Zdraví_7_2_2019 (2 MB)

Listopad 2018

Společné jednání pracovních skupin „Sociální oblast + Zdraví a bezpečnost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo v pátek 2. listopadu 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Hlavními body jednání byly:
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
Podklady ke stažení:

PDF PS_RSK_Sociální_oblast_Zdraví_bezpečnost_CIRI_2_11_2018 (4 MB)

Březen 2017

Jednání pracovní skupiny Sociální oblast při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo ve středu 29. března 2017 od 10:00 v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.

Hlavními body jednání byly:
 • Aktuální informace RSK z regionální i národní úrovně
 • Absorpční kapacita regionu 2017+, „bílá místa“
 • Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro sociální oblast
 • Monitoring dotací na území kraje, bariéry čerpání
 • Sociální oblast v integrovaných nástrojích MAS
 • Mapování Agentury pro sociální začleňování
 • Pakt zaměstnanosti a sociální podnikání v kraji
 • Podněty z regionu na poskytovatele dotací
 • A další
Prezentace ke stažení:

PDF PS_RSK_Sociální_oblast_CIRI_29_3_2017 (8 MB)

PDF PS_RSK_Sociální_služby_KHK_29_3_2017 (449 kB)

PDF Záznam PS Sociální oblast 29_3_2017 (545 kB)

Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.

Sdílejte na sociálních sítích