O nás

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) je platforma regionálních partnerů napomáhající lepší koordinaci aktivit v kraji ve vazbě na čerpání prostředků z evropské, národní či regionální úrovně.

RSK KHK je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní dimenze a prostřednictvím svých zástupců partnersky spolupracuje s Národní stálou konferencí (NSK) a dalšími rezorty či partnery.

Úkolem RSK KHK je rozvíjet dialog o územních prioritách v kraji. Role RSK KHK jsou především plánování, koordinace, iniciace, monitorování, vyhodnocování, informování a propagace.

Co dělá RSK KHK:
  • mapuje potřeby území a sleduje absorpční kapacitu kraje,
  • spolupracuje s významnými regionálními aktéry a partnery,
  • identifikuje podněty na poskytovatele dotací a další resorty,
  • informuje o aktuálním dění v oblasti regionální a dotační politiky.
Sekretariát RSK KHK
Sekretariátem RSK KHK je Centrum investic, rozvoje a inovací, které zajišťuje chod RSK po administrativně-organizační stránce, ale i veškeré odborné aktivity. 

 

Sdílejte na sociálních sítích