Archiv dokumentů k pracovním skupinám RSK

Dokumentace k jednáním pracovních skupin do roku 2016

PROSINEC 2016

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stále konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo v pondělí 12. prosince 2016 v Hradci Králové na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. 

Hlavní témata jednání:
 • Aktuální informace sekretariátu RSK KHK
 • Projednání Krajského akčního plánu vzdělávání KHK
 • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK
 • Podpora vzdělávání v rámci nástrojů ITI a CLLD 

Dokumenty ke stažení: 

PDF PS_RSK_Vzdělávání_12_12_2016 - zápis (381 kB)
PDF RSK_PS_Vzdělávání_12_12_2016 - CIRI (6 MB)
PDF RSK_PS_Vzdělávání_12_12_2016 - ITI (836 kB)
PDF RSK_PS_Vzdělávání_12_12_2016 - KAP (595 kB)
PDF RSK_PS_Vzdělávání_12_12_2016 - MAS (1 MB)

ČERVEN 2016

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo v pondělí 6. června 2016 v Hradci Králové na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. 

Hlavní témata jednání: 
 • Podpora vzdělávání v rámci Integrovaných nástrojů ITI a CLLD
 • Aktuální informace o Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání
 • Rámec pro investice do infrastruktury v rámci KAP
 • Neformální vzdělávací projekty Muzea východních Čech v Hradci Králové

Dokumenty ke stažení:

PDF Centrum (2 MB)
PDF CLLD_MAS (1 MB)
PDF ITI_HK-Pce (266 kB)
PDF KAP_Ramec (1 MB)
PDF Muzeum (3 MB)
PDF RSK_CIRI (2 MB)

KVĚTEN 2016

Společné jednání pracovních skupin Sociální oblast, Obce a města a Venkov při Regionální stále konferenci proběhlo v pondělí 30. května 2016 v Hradci Králové na Krajském úřadě v Královéhradeckém kraji. 

Hlavní témata jednání:
 • Aktuální a plánované výzvy IROP a OP Zaměstnanost
 • Absorbční kapacita v KHK a tvorba RAP KHK
 • Projekty Královéhradeckého kraje a Úřadu práce ČR
 • Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
 • Pakt zaměstnanosti a sociální podnikání
 • Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Dokumenty ke stažení:

PDF IROP_CRR (4 MB)
PDF MAS_CLLD (1019 kB)
PDF OPZ_MPSV (671 kB)
PDF pozvanka PS_RSK socialni 30_5_2016 (346 kB)
PDF projekty_KHK (383 kB)
PDF projekty_UP (1 MB)
PDF RSK_CIRI (2 MB)

DUBEN 2016

Dne 6. dubna 2016, 13:00 – 16:00 se uskutečnilo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Kráovéhradeckého kraje, která plní funkci pracovní skupiny Inovace RSK Královéhradeckého kraje. 

Plánovaná agenda se týká: 
 • Vazeb RVVI na Regionální stálou konferenci Královéhradeckého kraje 
 • RegioTex - mezinárodní textilní iniciativa
 • Projekt Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje
 • Akční plán RIS3 strategie Královéhradeckého kraje

BŘEZEN 2016

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se konalo v úterý 3. března 2016 od 14 do 16 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906. Více informací o projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji naleznete zde.  

Hlavní témata jednání: 
 • Informace Regionální stálé konference KHK
 • Vzdělávání a integrované nástroje (ITI, CLLD)
 • Místní akční plány vzdělávání (MAP)
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP)

Dokumenty ke stažení: 

PDF PS RSK vzdelavani 2_3_2016 (1 MB)

ÚNOR 2016

Společné jednání pracovních skupin Obce a města a Venkov při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se konalo v úterý 2. února 2016 od 10 do 12 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906.

Hlavní témata jednání: 
 • Aktuální informace sektretariátu RSK
 • Absorpční kapacita IROP v KHK
 • Integrované strategie (ITI, CLLD)
 • Akční plány vzdělávání (KAP + MAP)

Dokumenty ke stažení: 

PDF PS RSK obce+venkov 2_2_2016 (4 MB)

PROSINEC 2015

Na přelomu listopadu a prosince 2015 se uskutečnilo další kolo jednání pracovních skupin Regionální stále konference KHK. PS Obce a města + PS Venkov (27. 11. 2015), PS Doprava (30. 11. 2015), PS Zdravotnictví + PS Sociální oblast (1. 12. 2015), PS Cestovní ruch (8. 12. 2015).

Dokumenty ke stažení: 

PDF PS RSK cestovni ruch 8_12_2015 (3 MB)
PDF PS RSK doprava 30_11_2015 (2 MB)
PDF PS RSK obce+venkov 27_11_2015 (3 MB)
PDF PS RSK soc+zdrav 2_12_2015 (2 MB)

ČERVENEC 2015

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání v rámci RSK KHK se uskutečníilo 3. července 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

Hlavní témata jednání: 
 • Téma vzdělávání v RAP Královéhradeckého kraje 
 • Aktuální stav ITI Hradecko-pardubické  aglomerace v oblasti vzdělávání
 • Informace o přípravě projektu Krajského akčního plánu vzdělávání
 • Aktuální informace k připravované výzvě KAP

Společné jednání pracovních skupin Obce a Města a Venkov při RSK se uskutečnilo 3. července 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

Hlavní témata jednání: 
 • Současný stav akčního plánování a budování funkčního partnerství v oblasti předškolního a primárního vzdělávání v Královéhradeckém kraji
 • Aktuální informace k připravované výzvě MAP

Dokumenty ke stažení: 

PDF PS_RSK_obce_mesta_venkov_3_7_2015 (1 MB)

KVĚTEN 2015

Společné jednání pracovních skupin Obce a města a Venkov při RSK se uskutečnilo dne 29. května 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

Hlavní témata jednání: 
 • Informace z jednání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
 • Informace o přípravě Krajského kačního plánu vzdělávání Královéhradeckého kraje
 • Tvorba místních akčních plánů vzdělávání na území Královéhradeckého kraje
 • Pozice MAS v rámci podpory vzdělávání 2014–2020
 • Výstupy projektu „Obce sobě"
 • Příprava funkčních partnerství v Královéhradeckém kraji

Dokumenty ke stažení: 

PDF PS_RSK_obce_mesta_venkov_29_5_2015 (1 MB)

DUBEN 2015

V dubnu proběhlo 3. kolo pracovních skupin v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvory Regionálního akčního plánu KHK. 

Jednání proběhla v těchto termínech:
 • PS Sociální oblast 8. 4. 2015  v 14 hod.
 • PS Venkov 20. 4. 2015 v 11 hod.
 • PS Obce a města 20. 4. 2015 v 9 hod. 

Dokumenty ke stažení: 

PDF PS_Agentura_pro_soc_zacl_KPSVL_8-4-2015 (759 kB)
PDF PS_Obce a mesta_20-4-2015 (2 MB)
PDF PS_Socialni_oblast_8-4-2015 (1 MB)
PDF PS_Venkov_20-4-2015 (2 MB)

LEDEN 2015

V lednu 2015 proběhlo 2. kolo pracovních skupin v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK. 

Jednání proběhla v těchto termínech:
 • PS Doprava 20. 1. 2015 v 14 hod. 
 • PS Sociální oblast 21. 1. 2015 v 10 hod.
 • PS Zdravotnictví 21. 1. 2015 ve 14 hod.
 • PS Vzdělávání 27. 1. 2015 v 10 hod.
 • PS VVI a podnikání 27. 1. 2015 ve 14 hod.
 • PS Životní prostředí 28. 1. 2015 ve 14 hod.
 • PS Venkov 29. 1. 2015 v 10 hod. 
 • PS Obce a města 29. 1. 2015 ve 14 hod. 

Dokumenty ke stažení:

PDF PS_Doprava-prezentace (2 MB)
PDF PS_Obce_a_mesta-prezentace (2 MB)
PDF PS_Socialni_oblast-prezentace (1 MB)
PDF PS_VaIaP-prezentace (1012 kB)
PDF PS_Venkov-prezentace (1 MB)
PDF PS_Vzdelavani-prezentace (1010 kB)
PDF PS_Zdravotnictvi-prezentace (2 MB)
PDF PS_Zivotni_prostredi-prezentace (1 MB)

ŘÍJEN 2014

Na konci září a v říjnu roku 2014 proběhlo 1. kolo pracovních skupin v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřebu tvorby Regionálního akčního plánu KHK. 

Jednání proběhla v těchto termínech: 
 • PS Venkov 25. 9. 2014 v 9:00 hod.
 • PS Doprava 21. 10. 2014 v 10:00 hod.
 • PS Sociální oblast 23. 10. 2014 v 10:00 hod.
 • PS Zdravotnictví 23. 10. 2014 ve 14:00 hod.
 • PS Vzdělávání 29. 10. 2014 ve 13:00 hod.
 • PS Obce a města 30. 10. 2014 ve 14:00 hod.

Dokumenty ke stažení: 

PDF PS_doprava (3 MB)
PDF PS_obce_a_mesta (2 MB)
PDF PS_socialni_oblast (2 MB)
PDF PS_vzdelavani (2 MB)
PDF PS_zdravotnictvi (2 MB)

 

Sdílejte na sociálních sítích