9. jednání RSK

Hlavní body jednání:

  • Plnění usnesení a výsledky hlasování per rollam
  • Aktuální informace MMR z národní úrovně
  • Aktuální informace RSK – činnosti RSK a plánované aktivity, podněty a závěry z NSK
  • Schvalování Výroční zprávy RSK KHK za rok 2016
  • Závěry a výstupy z jednání pracovních skupin RSK
  • Schvalování Zprávy o naplňování RAP KHK 2016
  • Integrované nástroje ITI a CLLD v KHK
  • Konzultace a kontroly veřejných zakázek v IROP
  • Další, diskuse
Sdílejte na sociálních sítích