22. jednání RSK

Dokumenty z 22. jednání RSK KHK dne 22. 6. 2022

Hlavní body jednání:

  • Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z Národní stálé konference, role RSK v Národním plánu obnovy – brownfieldy a kreativní centra
  • Aktivity a aktuality v rámci RSK a regionálního rozvoje
  • Regionální akční plán KHK na období 2021+
  • Datový portál KHK
  • Hospodářsky a sociálně ohrožená území v kraji
  • Komunitně vedený místní rozvoj 2021+
  • Sčítání lidu, domů a bytů 2021
  • Další
Sdílejte na sociálních sítích