11. jednání RSK

Hlavní body jednání:

  • Plnění usnesení a výsledky hlasování per rollam
  • Aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  • Stav čerpání dotací na krajské silnice z IROP 1.1 a aktualizace seznamu silnic
  • Příprava Královéhradeckého kraje na období po roce 2020
  • Aktuální informace sekretariátu RSK KHK
  • Výstupy Analýzy potřeb měst a obcí v ČR
  • Aktuální informace za integrované nástroje ITI a CLLD
  • Aktuální informace za akční plány rozvoje vzdělávání v KHK
  • Další, diskuse
Sdílejte na sociálních sítích