Národní stálá konference

Národní stálá konference (NSK) přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze. NSK je zastřešující platforma pro tvorbu a implementaci Strategie regionálního rozvoje ČR 2021.

NSK je rovněž plénem, na němž je diskutován soulad potřeb definovaných regionálními stálými konferencemi. Na této platformě, která funguje na principu partnerství, je také diskutována míra naplňování územní dimenze a její zohledňování v jednotlivých dotačních programech.

Sekretariátem Národní stálé konference je Odbor regionální politiky MMR ČR, který zajišťuje činnost NSK po organizační, administrativní a technické stránce. Sekretariát NSK pravidelně (cca 1x za měsíc) svolává koordinační setkání všech 13 sekretariátů RSK v ČR.

 

Sdílejte na sociálních sítích