RSK

Územní partneři jednali o nových výzvách pro region v období 2021+

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK), jejímž cílem je napomáhat regionálnímu rozvoji a spolupráci partnerů, podporovat absorpční kapacitu regionu pro efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů, se sešla na svém již 23. zasedání.
Územní partneři jednali o nových výzvách pro region v období 2021+

Jednání, které vedl hejtman Martin Červíček, se účastnili významní aktéři regionálního rozvoje kraje: zástupci kraje, obcí a měst, místních akčních skupin, úřadu práce, Univerzity HK, agentury CzechInvest, Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) a další.

Všichni partneři se věnovali příležitostem a možnostem programového období 2021-2027. Královéhradecký kraj v tomto období patřil mezi lídry v čerpání dotací z EU, proto se intenzivně připravuje na další dotační výzvy. Na úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR představilo aktuální informace i ve vazbě na začínající programové období 2021+, závěry z Národní stálé konference, včetně Národního plánu obnovy a roli RSK při jeho implementaci (brownfieldy, kulturní a kreativní centra).

Novým intervenčním nástrojem pro využití evropských fondů na území kraje bude i projednávaný Regionální akční plán KHK. Ten by měl přinést do území kraje v dalších pěti letech téměř 2 mld. Kč. Jako první projektové záměry byly schváleny silnice II. třídy.

RSK se ve spolupráci s MMR také aktivně podílí na koordinaci a podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území (zacílení intervencí dle skutečných potřeb regionů). Projednání výstupů za Broumovsko a Královédvorsko bylo také na programu zasedání.

Svou roli v rámci období 2021+ určitě budou opět mít i místní akční skupiny, které ocenily vzájemnou spolupráci a podporu ze strany Královéhradeckého kraje. K dalším tématům zasedání RSK patřily aktivity naplňující koncept Chytrého regionu, ale i oblast výzkumu a inovací či zaměstnanosti ad.

Dovolte mi poděkovat všem regionálním partnerům za aktivity, které realizujete ve prospěch a rozvoj Královéhradeckého kraje, a těším se na další vzájemnou spolupráci i v novém roce“, uvedl na závěr hejtman Martin Červíček, který je předsedou RSK KHK.Sekretariátem RSK KHK je Centrum investic, rozvoje a inovací, které zajišťuje koordinační i odborné aktivity. Podklady a prezentace z 23. zasedání jsou již na webu RSK.

Sdílejte na sociálních sítích