RSK

Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schválila Výroční zprávu za rok 2023. Obsahuje souhrnný přehled aktivit realizovaných ve spolupráci s regionálními partnery za minulý rok. Za to jim patří velké díky.
Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

Zpracovatelem výroční zprávy je sekretariát RSK KHK – Centrum investic, rozvoje a inovací (oddělení rozvoje).

Sdílejte na sociálních sítích