RSK

První setkání Regionální platformy KHK

Dne 6. září 2022 se poprvé uskutečnilo setkání územních partnerů v rámci nově založené regionální platformy pod hlavičkou Regionální stálé konference KHK.
První setkání Regionální platformy KHK

Představitelé Královéhradeckého kraje, krajského úřadu,  agentury CIRI, obcí s rozšířenou působností, dále zástupci dobrovolných svazků obcí či místních akčních skupin a další územní partneři (SMO ČR, SMS ČR, SPOV ČR, KS MAS, ITI, Euroregion Glacensis) se sešli poprvé na jednom místě, aby položili základy budoucí spolupráce v rámci regionálního rozvoje kraje.

V rámci programu byly představeny současné aktivity kraje v rámci regionální politiky a zazněly aktuální informace od reprezentantů územních partnerů. Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací prezentoval novinky v oblasti dotačních programů KHK, aktivity v oblasti podpory lokální ekonomiky a venkova. Dále představil akční plán strategie rozvoje kraje a informoval o vymezování tzv. regionálních center nižšího řádu v rámci SRR ČR. Příspěvek oddělení rozvoje CIRI byl především zaměřen na činnosti v rámci konceptu Chytrý region, platformy RSK, ale i zaměstnanosti a dostupného bydlení.

A jaké jsou cíle a očekávání platformy? V prvé řadě se jedná o přenos aktuálních informací z krajské či národní úrovně směrem do regionu v oblasti regionálního rozvoje a zpětná vazba z území. Dalším zaměřením této formy partnerství je koordinace aktivit zúčastněných subjektů, vzájemné sdílení dobré i špatné praxe. Mezi témata k řešení, která aktuálně rezonovala, patřily především energetika, dotace a spolupráce v regionu.

Podklady z jednání

Sdílejte na sociálních sítích