RSK

Proběhlo 20. zasedání Regionální stálé konference KHK

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK), jejímž cílem je napomáhat regionálnímu rozvoji a spolupráci partnerů v této oblasti, podporovat absorpční kapacitu regionu a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů, se sešla na svém 20. zasedání.
Proběhlo 20. zasedání Regionální stálé konference KHK

„Chceme být v čerpání dotací stejně úspěšní, jako jsme byli dosud. Získávat významné prostředky pro region se dařilo nejen samotnému Královéhradeckému kraji, ale také městům a obcím nebo místním akčním skupinám. Jenom MASky dokázaly za minulé programové období prostřednictvím evropských fondů získat pro rozvoj venkova přes 1,2 miliardy korun. Abychom byli schopni využívat všech zdrojů, které se nabízejí nejen na evropské ale také na národní úrovni, je důležité pravidelně komunikovat s partnery, například na platformě Regionální stálé konference,“ říká hejtman Martin Červíček.

Cílem RSK v nadcházejícím období bude mimo jiné podílet se naplňování Strategie rozvoje kraje 21+, která reflektuje cíle Strategie regionálního rozvoje České republiky.

„Musíme se zaměřit na problémy hospodářsky a sociálně ohrožených území, například Broumovska a Královédvorska, a reagovat na potřeby venkova a periferií,“ dodává hejtman.

K dalším tématům zasedání patřilo naplňování akčních plánů rozvoje vzdělávání na krajské i místní úrovni, aktivit v rámci podpory aktivit Chytrého regionu našeho kraje, Paktu zaměstnanosti, krajská dotační strategie na období 2021–2027, tvorba Regionálního akčního plánu nebo řešení problematiky brownfieldů, tedy nevyužívaných průmyslových areálů.

Sdílejte na sociálních sítích