RSK

Platforma RSK funguje v kraji již desátým rokem

Platforma RSK funguje v kraji již desátým rokem

Dne 7. 12. 2023 se ve Velichovkách sešla Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) na svém 25. zasedání. Tato platforma byla založena již v září 2014 jako první v celé České republice a začala tak desátý rok své působnosti.

RSK je dobrovolné uskupení územních partnerů v oblasti regionálního rozvoje, které je zastoupené představiteli členských institucí. RSK KHK má 20 členů z řad zástupců kraje a obcí, místních akčních skupin, podnikatelského a neziskového sektoru, akademické sféry či úřadu práce, a další partnery.

Úkolem RSK je tzv. koordinace územní dimenze, tj. zacílení nástrojů a podpor do území dle skutečných potřeb regionů. Platforma RSK je založena a řízena na principu partnerství, což je jednou ze základních podmínek realizace regionální politiky EU i v programovém obrobí 2021+.

RSK KHK má 14 pracovních skupin jako své poradní orgány, aktivity a činnosti jsou provázány s ostatními platformami působícími v regionu (např. pakt zaměstnanosti, rada pro výzkum, vývoj a inovace, integrované nástroje ITI a CLLD, akční plány rozvoje vzdělávání).

V rámci každého jednání RSK se řeší aktuální potřeby regionu, ale i nové výzvy a příležitosti, které přináší např. evropské dotace. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zde prezentuje aktuální informace v oblasti regionální a dotační politiky a závěry z Národní stálé konference (NSK).

Mezi klíčové aktivity RSK KHK patří příprava a realizace regionálního akčního plánu (RAP), který byl měl přinést do kraje téměř 2 mld. Kč z fondů EU. Dále je to mapování absorpční kapacity (sběr projektových záměrů a podnětů na poskytovatele dotací), monitoring dotací a návrhy regionálně specifických aktivit (např. pro HSOÚ). Mezi další činnosti patří komunikace s národní úrovní nebo informační role v regionu a spolupráce mezi partnery.

Mezi úspěchy RSK za dosavadní roky patří např. tvorba RAP ve vazbě na priority kraje, součinnost při nastavování národních dotací MMR ČR dle potřeb regionů (bílá místa), zapojení do hodnocení projektů (cestovní ruch, kreativní centra, brownfieldy), komunikace s národní úrovní (bariéry čerpání dotací a NSK), vytvořené nové strategické nástroje (dotační rozcestník a ISPZ), uspořádání 9 ročníků konference RSK a regionálních setkání, a především fungující vzájemná spolupráce.

K dalším tématům v rámci prosincového zasedání RSK patřily aktivity naplňující koncept Chytrého regionu, inovací a vzdělávání, sociálního podnikání a zaměstnanosti či dostupného bydlení. Prezentovány byly i aktivity místních akčních skupin a zástupců obcí, kteří ocenili vzájemnou spolupráci v rámci kraje.

„Děkujeme všem regionálním partnerům za aktivity, které realizují ve prospěch a rozvoj Královéhradeckého kraje, a těšíme se na další vzájemnou spolupráci i v dalších letech“, uvedli na závěr 25. zasedání RSK ve Velichovkách hejtman Martin Červíček (předseda RSK KHK) a radní Adam Valenta (místopředseda RSK KHK).

Sekretariátem RSK KHK je Centrum investic, rozvoje a inovací, které zajišťuje koordinační i odborné aktivity. Více informací včetně prezentací ze zasedání najdete na webu RSK, který je součástí portálu Chytrý region.

 

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích